• +90(312) 229 04 31
  • [javascript protected email address]

Kazanımlar

 

ULAŞTIRMA MEMUR-SEN 2022 – 2023 YILLARINI KAPSAYAN 6. DÖNEM TOPLU SÖZLEŞME KAZANIMLARI 

1- Hizmet Kolumuzda çalışan tüm personele Koruyucu Giyim yardımı ödenmesini sağladık. (Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Merkez ve Taşra Teşkilatında, TCDD, TCDD Taşımacılık A.Ş., TÜRASAŞ, DHMİ, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünde)

2- DHMİ’de Havacılık Tazminatlarının % 50 oranında artırılmasını sağladık.

3- Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünde Havacılık Tazminatının %50 oranda artırılmasını sağladık.

4- Gece Çalışma Ücretini % 100 artırarak 200 TL’ye çıkardık.

5- Fazla Mesai Ücretlerinin 4 katına çıkarılmasını sağladık. (TCDD, TCDD Taşımacılık A.Ş., TÜRASAŞ ve DHMİ Genel Müdürlüklerinde )

6- Sendikamıza üye olan personelin toplu sözleşme ikramiyesini 430 TL’ye çıkardık

7- Silahlı Koruma Güvenlik Görevlilerinin ek ödemesini 145 TL (8 puan), Silahsızların ek ödemesini 55 TL (3 Puan) artırdık.

8- Katener Tazminatını % 82 artırarak 100 TL’ye çıkardık.

9- Liman Başkanlığında görev yapan personelin fazla çalışma ücretini 3 katına çıkardık.

10- KİT’lerde ödenen Arazi Tazminatının En Yüksek Devlet Memuru aylığına endekslenmesini, ortalama %70 artırılarak gruplara göre günlük 54 – 35 – 22 TL’ye çıkarılmasını sağladık.

11- YHT Makinistlerinin tazminatını %26 artırarak 120 TL’ye çıkardık.

12- Marmaray personelinin Tüp Tünel Tazminatını %50 artırarak günlük 9 TL’ye çıkardık.

13- KİT’lerde 399/1 sayılı Cetvele Tabi çalışan yöneticilerin ek ödemelerini artırdık.

14- Kurumlarımızda çalışan Tabip’lerin ek ödemelerini 12 puan artırdık.

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------

 

ULAŞTIRMA MEMUR-SEN KİK KAZANIMLARI

 

-          Koruma ve Güvenlik Görevlilerinin Unvan Mağduriyetine son verdik.

TCDD Genel Müdürlüğünde Koruma ve Güvenlik Görevlisi olarak görev yapmakta iken sağlık şartları nedeniyle güvenlik olamaz raporu verilen personelin Gişe Memuru yerine Memur pozisyonunda istihdam edilmesini ve ücretlerinin artırılmasını sağladık.

-          Servis Hizmetinden yararlandırılmasını sağladık

TCDD Genel Müdürlüğü ve 2. Bölge Müdürlüğünde görev yapan personeline servis hizmetinden faydalandırılmasını sağladık.

-          Koruma ve Güvenlik Görevlilerinin 46 Yaşından sonra Memur Pozisyonuna geçişini sağladık.

TCDD Genel Müdürlüğünde Koruma ve Güvenlik Görevlisi olarak görev yapanların Kurumun ihtiyacına göre diğer pozisyonlara geçişi sağlandı. Akabinde DHMİ’de görev yapan Koruma ve Güvenlik Görevlilerinde Memur olarak istihdamı edilmesini talep ettik. 2020 yılında yapılan KİK toplantısında Kurum tarafından çalışma başlatılarak yeterli kadro kadar geçişin yıllara sair yapılmasını sağladık.

-          E-Tayin Yönetmeliği hazırlanmasını sağladık (2017)

2014 Yılında ilk defa DHMİ Genel Müdürlüğü ile Sendikamızla yapılan KİK Toplantısında E-Tayin yönetmeliğinin çıkmasını talep ettik, (bu talebimiz 2017 yılında Yönetim kurulunca onaylanarak yürürlüğe girdi.)

-          Hizmetli pozisyonunda görev yapanlara Dağıtıcı unvanı verilmesini sağladık

TCDD ve TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel müdürlüğü emrinde Hizmetli pozisyonunda görev yapan personelin eğitim durumları dikkate alınarak Dağıtıcı pozisyonda istihdam edilmesini sağladık.

-          Ücret gruplarında yaşanan mağduriyetin giderilmesi için çalışma başlattık (2019-2020)

DHMİ’de İş Makinası Sürücüsü ve Şoför olarak görev yapan personelin Ücret Skalasın 3. Grupta değerlendirilmesin yanlış olduğu sendikamızca toplu sözleşme ve KPDK gündemlerinde masaya taşıdık. Kurumların genelinde bun kadroların eğitim düzeylerinin düşük olması gerekçesi ile 3. Grupta değerlendirildiği tarafımıza iletildi. Sendika olarak tüm kurumların ortak değerlendirilmesin yanlış olduğu TCDD ve DHMİ Genel Müdürlüklerinde görev yapan personelin Eğitim düzeylerin üst seviyelerde olduğu, işe alım şartlarında bu pozisyonlar için özel şartlar arandığı ve bu pozisyon için atanan personelin Teknikere eş değer olduğu izah edildi. Gelinen son süreçte ilgili Kurumla yapılan KİK toplantısı sonucunda Çalışma Genel müdürlüğü ile gerekli yazışmalar yapılmış olup, Şoför Pozisyonunda görev yapanların İş Makinası Sürücüsü pozisyonuna geçişi için gerekli kadro ihdası yapılmasını sağladık.

-          Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavlarının yapılmasını sağladık.  

Hizmet kolunda yapılan KİK toplantılarında Kurumların ihtiyacı olan kadroların kurum içinden de değerlendirilmesinin personelin motivasyonu ve kuruma olan aidiyeti açısından önemli olacağı dile getirilerek sınavların açılması her KİK toplantısında dile getirilmiş olup, mevcut yıl içerisinde Görevde Yükselme veya Unvan değişikliği sınavının yapılmasını sağladık.

-          Trafik Kontrolörü sayısının artırılmasını sağladık   

TCDD Genel müdürlüğü bünyesinde eksik olan Trafik Kontrolörü pozisyonu için Unvan değişikliği sınavı açılmasına müteakip kurum içinden şartlara haiz personelin Trafik Kontrolörü olmasını sağladık.

-          Elektronik (ATSEP) personelinin kurum içinden alınmasını sağladık.(2016)

DHMİ Genel Müdürlüğü bünyesinde Teknisyen/Tekniker/Mühendis (Elektronik) olarak görev yapan ve Terminal hizmetlerinde görev yapan personelin kurum içinden Elektronik –ATSEP lisansı almasını ve Seyrüsefer Hizmetlerinde çalışmasını sağlayarak Havacılık Tazminatının 1. grubundan ücret almalarını sağladık.  

-          AIM Memuru pozisyonuna Kurum içinden alım yapılmasını sağladık (2016)

DHMİ’de görev yapan ve söz konusu pozisyona atama şartlarına haiz olan kurum personelinin AIM Memuru pozisyonuna geçerek Havacılık tazminatının 1. grubundan ücret almalarını sağladık.

-          Lojmanların sıra tahsislerinde düzenleme yapılmasını sağladık.(2019)

DHMİ’de lojman tahsislerinde sıra tahsislerin tüm unvanlarda eşit puanlamaya tabi tutulmasını sağladık.

-          Görevde Yükselme Sınavı sonucu atanmayanların yerine Yedeklerin atamasını sağladık(2019)

TCDD Genel Müdürlüğü bünyesinde yapılan Görevde Yükselme sınavını kazanıp atanma hakkından feragat edenlerin yerlerine yedekten sınavı kazananların atanmasını sağladık.

-          Giyim yardımının nakdi yapılmasını sağladık(2020)

DHMİ Genel Müdürlüğünde ayni olarak verilmekte olan Giyim Yardımının Toplu Sözleşmenin 24. Maddesi hükümleri gereği nakdi olarak ödenmesini sağladık.

-           ARFF Personeline Spor kıyafeti verilmesini sağladık (2019)

 

DHMİ Genel Müdürlüğünde ARFF personelinin spor yapma zorunluluğu bulunması nedeniyle kurum tarafından ilgili personeline spor kıyafeti verilmesini sağladık.

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------

 

ULAŞTIRMA MEMUR-SEN 2020 – 2021 YILLARINI KAPSAYAN 5. DÖNEM TOPLU SÖZLEŞME KAZANIMLARI  

Koruyucu gıda yardımı

Madde 1 - (1) Bu hizmet kolu kapsamında bulunan kurum ve kuruluşlarda zehirleyici, boğucu ve insan sağlığını tehdit eden ortamlarda bilfiil çalışan personele, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve bu hizmet kolunda yetkili sendikanın görüşleri dikkate alınarak kurum ve kuruluşlarca tespit edilen koruyucu gıda maddeleri, iş yerlerinde tüketilmesi kaydıyla gıda yardımı olarak verilir. Gıda yardımının cinsi, miktarı ve hangi görevleri yürütenlere verileceğine ilişkin usul ve esaslar ilgili kurum ve kuruluşlar ile bu hizmet kolunda yetkili sendika tarafından birlikte belirlenir ve bir örneği belirlemeyi müteakip bir ay içinde Hazine ve Maliye Bakanlığına gönderilir.

Ücretsiz seyahat hakkı

Madde 2 - (1) T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü ve bağlı ortaklıklarında görevli kamu görevlilerinin kendisi ve eşi ile yirmi beş yaşından küçük çocukları için demiryollarında yılda 2 kez ücretsiz seyahat hakkı verilir.

İlave ücret

Madde 3 - (1) T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü ve bağlı ortaklıkları personelinden kataner hattının geçtiği işyerlerinde fiilen çalışanlara her ay 55 TL tutarında ilave ücret ödenir.

Marmaray tüp tünelinde çalışanlara ilave ücret

Madde 4 - (1) Marmaray tüp tünelinde; fiilen çalışan kamu görevlilerine çalıştıkları her gün için 6 TL tutarında ilave ücret ödenir.

Yüksek hızlı tren makinistlerine ilave ücret

Madde 5 - (1) Yüksek Hızlı Trenlerde görev yapan makinistlere her ay 95 TL tutarında ilave ücret ödenir.

Makinistlerin ek ödemesi

Madde 6 - (T) T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü ve bağlı ortaklıklarında 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamında görev yapan makinistlerin, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye- ekli (I) sayılı Cetvele göre yararlanmakta oldukları ek ödeme oranına 10 puan ilave edilir.

Belediye ile ortak işletilen hatlardan ücretsiz yararlanma

Madde 7 - (1) T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü, T.C. Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediye Ortaklığı ile işletilen banliyö ve metro hatlarından anılan Genel Müdürlüklerin ilgili belediye sınırlan dahilinde görev yapan personeli de Belediye çalışanları gibi yararlandırılır.

ARFF ve Apron memurlarının temel ücretleri

Madde 8 - (1) ARFF ve Apron memurlarının temel ücretleri 70 TL artırımlı uygulanır.

Fazla mesai ücretinin artırımlı ödenmesi

Madde 9 - (1) T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü ve T.C. Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş, Genel Müdürlüğü ve Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü personeline 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 30 uncu maddesi uyarınca fazla çalışma ücretinin ödenmesinde, yılı merkezi yönetim bütçe kanununda belirlenen fazla çalışma saat ücretinin üç katı esas alınır.

TCDD'deki kontrolörlerin temel ücretleri

Madde 10 - (1) T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğünde kontrolör pozisyonunda bulunanlardan trafik kontrolörü olarak görev yapanların temel ücretleri tesisler kontrolörü olarak görev yapanların temel ücreti esas alınarak uygulanır.

Havacılık tazminatı

Madde 11 - (1) 29/6/2012 tarihli ve 2012/T-9 sayılı Yüksek Planlama Kurulu Kararına 9/10/2017 tarihli ve 2017/T-l 1 sayılı Yüksek Planlama Kurulu Kararıyla eklenen ek geçici 1 inci maddenin, anılan maddedeki usul ve esaslar çerçevesinde uygulanmasına bu toplu sözleşme döneminde de devam edilir.

Gece çalışma ek ücreti

Madde 12 - (1) T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü ve T.C. Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğünün akşam saat 20.00 ile sabah saat 06.00 saatleri arasında fiilen çalışan personeline, bu şekilde çalıştıkları her gün için 15 TL ek ücret ödenir. Bu maddeye göre her ay en fazla 7 gün için ödeme yapılabilir.

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü personeline havacılık tazminatı

Madde 13- (1) Makam tazminatı öngörülen kadrolarda bulunanlar hariç olmak üzere Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü kadro ve pozisyonlarında görev yapan personele 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 9 uncu maddesi uyarınca yapılan ek ödeme ile ikinci fıkrada öngörülen havacılık tazminatı Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatından bütçeye gelir kaydedilen tutardan karşılanır.

(2) Makam tazminatı öngörülen kadrolarda bulunanlar hariç olmak üzere Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü kadro ve pozisyonlarında görev yapan memur ve sözleşmeli personelden Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatı prensipleri çerçevesinde personel maliyetleri tamamen karşılananlara en yüksek Devlet memuru aylığının (ek gösterge dâhil) brüt tutarının %30'unu, kısmen karşılananlara %20'sini, bunların dışında kalanlara %10'unu geçmemek üzere; Hazine ve Maliye Bakanlığının uygun görüşü üzerine bağlı bulunulan Bakan onayı ile belirlenecek oran, esas ve usullere göre havacılık tazminatı ödenir.

(3) Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatından bütçeye gelir kaydedilen tutarların bu maddede öngörülen ödemeleri karşılayamaması halinde karşılanamayan kısmı 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 9 uncu maddesi uyarınca yapılacak ödemeyle sınırlı olmak üzere Kurum bütçesinden karşılanır.

Ek ödeme

Madde 14 - (1) Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı bölge müdürlüklerinin kadrolarında bulunup tehlikeli madde denetimi yapma sertifikasına sahip ve fiilen tehlikeli madde denetimi yapan memurların, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli (1) sayılı Cetvele göre yararlanmakta oldukları ek ödeme oranına 20 puan ilave edilir.

Öğretmen Pozisyonunda görev yapanlara öğretim yılına hazırlık Ödeneği

Madde 15 - (1) T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü ve bağlı ortaklıklarında öğretmen pozisyonunda fiilen öğretmenlik yapanlara 657 sayılı Kanunun ek 32’nci maddesine göre öğretim yılma hazırlık ödeneği verilir. 

Genele İlişkin Kazanım Maddeleri;

- TCDD ve DHMİ’de Teknik personele verilen arazi tazminatı unvan gruplarına göre günlük, 10-15-25 TL’den 15-25-35 TL’ye yükseltildi.

- DHMİ’de mesai ücretleri 3 katına çıkartıldı.

- Aile yardımı 20 TL artırıldı.

- TCDD ve DHMİ’de çalışan Avukatlara yol tazminatı verilmesi sağlandı.