• +90(312) 229 04 31
  • [javascript protected email address]

Dava Takip Kılavuzu

DAVA AÇMA KILAVUZU

DAVA İÇİN AVUKATIMIZA GÖNDERİLMESİ GEREKEN EVRAKLAR :

Davanızın açılabilmesi için aşağıda sayılan evrakların hepsinin tamamlanması zorunludur:

1-    Yetki Belgesi (Vekalet): (Örneği İçin Tıklayınız)

Üyelerimiz için Yetki Belgesi, vekaletname yerine geçmektedir. Yetki Belgesi, Üyemiz tarafından okunarak imzalanmalı akabinde Şube Başkanı/İl temsilcisi de Yetki Belgesini imzalayarak sendika hukuk bürosuna sonra gönderilmelidir.

2-    Dava Konusu İle İlgili Tüm Evraklar:

İdareye müracaat dilekçesi, dava konusu olacak İdarenin ret yazısı, tebliğ-tebellüğ belgesi, sağlık raporu gibi… dava konusu ile ilgili tüm evraklar

3-    Üyenin Dava Konusuna İlişkin Açıklamaları:

Dava konusu olayın kısaca safahatı, idarenin işleminin neden haksız olduğu hakkında üyemizin bildiklerini özet olarak okunaklı bir şekilde yazması

4-    Dava Harç/Posta Masrafının Avukatın Hesabına Yatırıldığına Dair Dekont

5-    Dava takibi

Üyelerimizin haklarında açılan davalara ilişkin takip, belge sunma ve bilgi alma işlemlerini sendikamız e-mail adresi veya telefon üzerinden yapmaları gerekmektedir.

ÖNEMLİ UYARI               :

Dava takibi isteyen üyelerimiz, yukarıda sayılan evrakların örneklerini avukatlarımıza göndermelidirler. Belgelerin aslı üyelerimizde kalacaktır. Zamanaşımı süresi (idari davalarda 60 gün) ve avukatın dava dosyasını hazırlama süresi dikkate alınarak gecikmeksizin evraklar ulaştırılmalıdır. Geç gönderilen evraklara karşı işlem yapılamayabilir. Üyelerimiz avukatlarımıza zorunlu dava harç/posta masrafı dışında ücret ödemeyecek ve özel hallerin dışında noterden vekaletname vermeyeceklerdir.

Avukata gönderilen evrakların, harçların ve posta masraflarının iadesi olmaz. Davanın lehe olması durumunda mahkemece hükmedilen yargılama gideri üyemizce istenmesi halinde iade edilir. Dava sürecinde istenilen ilave harçlar (Temyiz, İstinaf, İtiraz harçları, gider avansı gibi) üyemiz tarafından eksiksiz olarak süresinde yatırılmalıdır. Aksi halde üyemiz yapılacak yasal (Temyiz, İstinaf, İtiraz gibi) başvurudan vazgeçmiş sayılır.

Öte yandan davanın reddi durumunda da çıkabilecek karşı vekalet ücreti unutulmamalıdır.

Yukarıda sayılan belgeler tamamlandıktan sonra, Sendikamızın Şube Başkanlarına/İlçe temsilcilerine teslim edilerek veya üyelerimiz belgeleri doğrudan kargo, fax ve e-mail yolu ile Sendikamız hukuk bürosuna gönderebilirler.

 

HUKUK BÜROMUZ           :

(Sendika Genel Merkezinde hafta içi beş gün 10:00-16:00 saatleri arasında hizmet vermektedir)

Tel                   : 0 312 229 04 31 

Faks                  : 0 312 232 11 26

E-mail              : usmhukuk@gmail.com

HESAP BİLGİLERİ             :

Av. Hacı Muharrem MANKIR (MM Avukatlık Bürosu)

Vakıfbank Adliye Sarayı Şubesi İBAN No: TR 70 0001 5001 5800 7308 46 75 62

 

DAVA TAKİP KILAVUZUNU İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ